Ilias Logothetis

Ilias Logothetis Age: 81 years

Ilias Logothetis Date of BirthApril 15, 1938
Ilias Logothetis Age81 years 0 months 9 days
Ilias Logothetis Day of BirthFriday
Ilias Logothetis Place Of BirthLefkada, Greece
Ilias Logothetis Zodiac SignAries


Sharing Same BirthdayBorn in the same yearCheck out more