Qi Shu

Qi Shu Age: 42 years

Qi Shu Date of BirthApril 16, 1976
Qi Shu Age42 years 11 months 7 days
Qi Shu Day of BirthFriday
Qi Shu Place Of BirthTaipei, Taiwan
Qi Shu Birth NameLi-Hui Lin
Qi Shu Zodiac SignAries


Sharing Same BirthdayBorn in the same yearCheck out more