Yuri Shiratori

Yuri Shiratori Age: 50 years

Yuri Shiratori Date of BirthAugust 20, 1968
Yuri Shiratori Age50 years 9 months 2 days
Yuri Shiratori Day of BirthTuesday
Yuri Shiratori Place Of BirthKanagawa, Japan
Yuri Shiratori Zodiac SignLeo


Sharing Same BirthdayBorn in the same yearCheck out more